3/05/2008

LA GIRONA OPTIMISTA (7). TAIALÀ, FIGUERES, STA. EUGÈNIA I LES DONES OPTIMISTES!


Avui us adjunto les imatges més rellevants d’aquests quatre actes i al final de tot, un vídeo de la clausura de l'acte de les dones, que va realitzar l'Àlex Sáez. Imatges del dia a dia de la campanya en el barri de Taialà, amb els joves a Figueres, en el barri de Santa Eugènia i amb l'acte del dia de la dona (que és el proper dissabte dia 8 de març).

3/01/2008

LA GIRONA OPTIMISTA (6). ELS JOVES, EN POSITIU!


Avui us adjunto una foto de l'Agrupació del Gironès i un article que vaig escriure jo mateix i que va sortir publicat ahir al Diari de Girona. Des d'aquí, agrair sincerament al Jordi Xargayo que l'hagi publicat amb tanta rapidesa.

Balanç i propostes joves*

És ben cert que en innumerables ocasions els programes electorals i els balanços de gestió de govern no arriben als joves, i per això considero inte
ressant reproduir les principals propostes de la Joventut Socialista en matèria de joventut i fer una mica de balanç del que s'ha fet pels joves en aquesta última legislatura.

Amb el govern de Zapatero, en 4 anys s'han creat 21 espais per la Creació Jove, s'han posat en funcionament 160 oficines d'emancipació jove, s'ha doblat el pressupost per als joves cooperants, s'ha firmat el Pacte Europeu per la Joventut i la Convenció Iberoamericana dels Joves, s'han donat per primera vegada premis per a tesis doctorals (14.000 € el 2008), s'ha posat en marxa un pla de vivenda amb el qual s'han donat 51.500 ajudes per l'adquisició de vivendes utilitzades, 700.000 famílies s'han beneficiat en 2008 de la deducció fiscal del lloguer i amb el programa "renta de alquiler joven", s'han beneficiat 361.000 joves amb ajudes per la renta, l'aval i la fiança, s'ha ajudat a les famílies joves amb l'ajuda de 2.500 € per naixement del fill, s'ha creat el permís de paternitat del qual ja s'han beneficiat més de 180.000 persones, s'ha augmentat el pressupost per beques un 80% i el número de beques ha augmentat un 20%, s'ha augmentat la taxa mitjana d'escolarització de menors de 3 anys i, finalment, s'ha promocionat l'associacionisme juvenil augmentant un 18% les subvencions per les associacions juvenils. Les dades demostren quines són les prioritats dels socialistes en joventut, per una banda l'emancipació dels joves essent conscients que la vivenda suposa una necessitat vital per als ciutadans, i per l'altra banda l'ajuda de les famílies joves, dels estudiants i de la participació d'aquests en la societat a través de les associacions.
Encara, però, queda molta feina per fer. L'emancipació dels joves ha de continuar essent una prioritat i per això els socialistes proposem l'elaboració d'un nou Pla Estatal de Vivenda conjuntament amb totes les Administracions i agents del sector, que impulsi la promoció de 1.500.000 noves vivendes protegides en els propers deu anys, 900.000 d'elles destinades a la compra i 600.000 al lloguer, de la mateixa manera que es continuarà potenciant el vigent programa de vivenda de lloguer.En un altre ordre de casos, proposem la creació del Llibre Blanc de la Joventut en Espanya 2020 que orientarà les estratègies de treball per tota la nova generació de joves i continuarem apostant de forma decidida per l'associacionisme juvenil augmentant els recursos que s'hi destinen.
En matèria de sexualitat, promourem l'accessibilitat als preservatius masculins, femenins i l'anticoncepció d'emergència reduint el preu d'aquests al reduir el tipus impositiu de l'IVA.
Finalment, cal recordar que les polítiques de joventut són transversals, i per tant, que també ens afectaran positivament la resta de projectes socialistes, projectes com el de crear 350.000 nous llocs de treball i incrementar el Salari Mínim Interprofessional fins als 800 €, com l'ampliació del permís de paternitat de dos a quatre setmanes, com l'aprovació d'una Llei d'igualtat de Tracte i contra la Discriminació i com la construcció d'un mínim de 50.000 noves vivendes protegides a Catalunya. També proposem la creació d'una beca-salari per estudiar FP o Batxillerat de la qual es beneficiïn 30.000 joves catalans.Tanmateix, aquesta legislatura serà la del desplegament de l'Estatut del 2006, a través del qual els catalans obtindrem un nou sistema de finançament que ha de donar resposta als reptes i necessitats de Catalu?nya. Tinguem en compte però, que el 9 de març també ens juguem (a part de les beques, les ajudes als dependents, les ajudes d'emancipació, etc.) el respecte envers l'autonomia de Catalunya i el seu finançament.

*Article publicat al Diari de Girona el dia 29 de febrer de 2008.